UiPress v2.2.9.1 - Supercharge your WordPress Dashboard

UiPress v2.2.9.1 - Supercharge your WordPress Dashboard

UiPress v2.2.9.1 - Supercharge your WordPress Dashboard

UiPress v2.2.9.1 - Supercharge your WordPress DashboardA clean and modern WordPress admin extension with a streamlined dashboard, Google Analytics and woocommerce Integration, powerful content library, dark mode, white label and much more.

Demo:
https://admintwentytwenty.com/
Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

0 Nhận xét

  • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận

Tin liên quan