Download Free Plugin TranslatePress v2.1.5 - WordPress Translation

Download Free Plugin TranslatePress v2.1.5 - WordPress Translation

Download Free Plugin TranslatePress v2.1.5 - WordPress Translation

TranslatePress v2.1.5 - WordPress Translation PluginA better way of translating your WordPress site directly from the front-end, with full support for WooCommerce, complex themes and site builders. A WordPress translation plugin that's easy to use for a change. TranslatePress Add-Ons: TranslatePress - SEO Pack Add-on 1.1.9 | TranslatePress - Extra Languages Add-on 1.0.1 | TranslatePress - Language by GET parameter Add-on v1.0.3

Demo:
https://translatepress.com/
Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

0 Nhận xét

  • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận

Tin liên quan