HRM SAAS v4.1.8 - Human Resource Management - Free

HRM SAAS v4.1.8 - Human Resource Management - Free

HRM SAAS v4.1.8 - Human Resource Management - Free

Download HRM SAAS - Human Resource Management by ajay138 on CodeCanyon. Server Requirement PHP & gt;= 7.2.5 OpenSSL PHP Extension PDO PHP Extension Mbstring PHP Extension GD PHP Extension F...

Server Requirement

 • PHP >= 7.2.5
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • GD PHP Extension
 • Fileinfo PHP Extension

$20 (USD) extra for installation.

Features


 1. Employees
 2. Department
 3. Awards
 4. Expense
 5. Holidays
 6. Attendance
 7. Leave Applications
 8. Leave Types
 9. Notice Board

Demo

Click for Demo

Admin Login:
Email: [email protected]
Password: 123456
Employee Login:
Email: [email protected]
Password: 123456
Superadmin:
Email: [email protected]
Password: 123456
Update Log


admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

 Grow CRM v1.08 - Laravel Project Management Đọc tin kế

Grow CRM v1.08 - Laravel Project Management

0 Nhận xét

 • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận