11 Match 3 Full Version Games With CAPX

11 Match 3 Full Version Games With CAPX

11 Match 3 Full Version Games With CAPX

Down free 11 Match 3 Full Version Games With CAPX by Sparximer on CodeCanyon. SAVE 70$ Here is a bundle for 11 full version match3 games, with their Construct 2 capx source code. Save money with ...


Here is a bundle for 11 full version match3 games, with their Construct 2 capx source code. Save money with this bundle and get everything for almost half the price.

What’s Included:
- HTML5 Game files
- Construct 2 Capx source files

Games Included:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

0 Nhận xét

  • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận

Tin liên quan