Phần cuối làm trang giỏ hàng và thanh toán - Template Celah theo chuẩn code Liquid

Phần cuối làm trang giỏ hàng và thanh toán - Template Celah theo chuẩn code Liquid

Để xây dựng trang giỏ hàng chúng ta có nhiêu cách. có thể dùng javascript để viết kết hợp Liquid

Trang thanh toán

Trag giỏ hàng đăng nhập

1. Phân tích code trang thanh toán dùng html

2.Hiện các chuyên muc tin tức

3. Loại bỏ phần html thừa chỉ giữ lại phần chính

4. Viết code liquid để binding dữ liệu ra ngoài

5. Lưu lại và chạy thử

 

 

--------Nội dung đang update -----


Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

0 Nhận xét

  • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận

Tin liên quan