Download Media Cleaner Pro v6.1.3 - Delete unused files from WordPress

Download Media Cleaner Pro v6.1.3 - Delete unused files from WordPress

Download Media Cleaner Pro v6.1.3 - Delete unused files from WordPress

Media Cleaner Pro v6.1.3 - Delete unused files from WordPress

Media Cleaner Pro v6.1.3 - Delete unused files from WordPress

Media Cleaner is a tool that detects unused and useless files from your WordPress. It cleans clean your Media Library and your Uploads Directory. You can choose to check your Media Library or your Uploads Directory. Then the plugin will check if the file (or files, in the case of a media) is used anywhere in your WordPress install depending on the options you have chosen.

Demo:
https://meowapps.com/plugin/media-cleaner/

 
Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

 PlusinSearch and Filter Pro v2.5.0 - The Ultimate WordPress Filter Plugin Đọc tin kế

PlusinSearch and Filter Pro v2.5.0 - The Ultimate WordPress Filter Plugin

0 Nhận xét

  • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận