Tổng hợp những command line thường dùng trong laravel

Tổng hợp những command line thường dùng trong laravel

Trước khi đọc bài viết này chắc hẳn bạn đã từng nghe đến khái niệm "command line" và cũng đã từng sử dụng nó, vậy nó là gì? và những command line nào thường dùng trong Laravel? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Trước khi đọc bài viết này chắc hẳn bạn đã từng nghe đến khái niệm "command line" và cũng đã từng sử dụng nó, vậy nó là gì? và những command line nào thường dùng trong Laravel? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Command line hay còn được gọi là dòng lệnh, là giao diện được thiết kế để người sử dụng có thể ra lệnh cho máy tính thực hiện chỉ bằng bàn phím thông qua các câu lệnh ở dạng dấu nhắc lệnh (prompts). Và tất nhiên nó tồn tại ở mọi hệ điều hành phổ biến hiện nay (Windows, Mac, Linux…). Còn với một lập trình viên command line là một công cụ không thể thiếu, nó giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình làm việc.

Dưới đây là những command line bạn sẽ được gặp nhiều nhất khi làm việc với Laravel:

 

Câu lệnh tải Laravel thông qua Composer :

composer create-project laravel/laravel example-app

Câu lệnh chạy server ảo trong Laravel :

php artisan serve

Câu lệnh giúp bạn xem được toàn bộ routes đang có trong laravel:

php artisan route:list

Câu lệnh tạo controller trong Laravel :

php artisan make:controller UserController

Câu lệnh tạo controller với 7 functions CRUD trong Laravel :

php artisan make:controller UserController --resource

Câu lệnh tạo Migration trong Laravel:

php artisan make:migration create_users_table

Câu lệnh chạy Migration:

php artisan migrate

Câu lệnh quay trở lại dựa trên dữ liệu đã ghi vào migrations table và chạy lại migration:

php artisan migrate:refresh

Câu lệnh xóa hết các bảng, không quan tâm về rollback và chạy lại migration:

php artisan migrate:fresh

Câu lệnh tạo file Seeder trong Laravel:

php artisan make:seeder UsersTableSeeder

Câu lệnh chạy file Seeder cụ thể với tên class trong Laravel:

php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder

Câu lệnh chạy file DatabaseSeeder, có thể gọi tới nhiều file với class seeder cụ thể:

php artisan db:seed

Câu lệnh tạo Model Factory cho bảng users:

php artisan make:factory UserFactory

Câu lệnh để xóa tất cả các bảng dữ liệu và chạy lại migration sau đó chạy file DatabaseSeeder, có thể gọi tới nhiều class seeder:

php artisan migrate:fresh --seed

Câu lệnh tạo Model trong Laravel :

php artisan make:model User

Câu lệnh kết hợp tạo Model và Controller trong Laravel :

php artisan make:model User -c

Câu lệnh kết hợp tạo Model, Controller và Migration trong Laravel:

php artisan make:model Category -mc

Câu lệnh kết hợp tạo Model, Controller + 7 functions CRUD và Migration trong Laravel:

php artisan make:model User -mcr

Câu lệnh để tạo một file test:

php artisan make:test UserTest

Để chạy test chúng ta có những tuỳ chọn sau:

<!-- Chạy tất cả tests: -->
./vendor/bin/phpunit

<!-- Chạy theo testsuite -->
./vendor/bin/phpunit --testsuite Unit

<!-- Chạy từng file: -->
./vendor/bin/phpunit tests/Unit/ExampleTest.php

<!-- Format output: -->
./vendor/bin/phpunit --testdox

 

Hi vọng thông qua bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn trọng quá trình học tập và làm việc với Laravel.


Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

0 Nhận xét

  • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận